Vytváříme unikátní řešení pro digitalizaci a růst vašeho podnikání

Plníme vaše obchodní požadavky a propojujeme know-how. Navrhujeme, vyvíjíme pokročilá a udržitelná řešení, napříč všemi segmenty.

Architektura softwaru je zásadní pro celkovou stabilitu, rozšiřitelnost a udržovatelnost aplikace či systému..

Jsme zkušený team architektů software, mobilními aplikacemi počínaje po umělou inteligenci konče. Správná architektura je základem pro dlouhodobý úspěch softwarového produktu. Její důležitost se projevuje nejen v běžném provozu aplikace, ale i v schopnosti reagovat na měnící se potřeby uživatelů a trhu.

Tam kde jiní končí, my začínáme

Trénování AI modelu

Trénink umělé inteligence (AI) modelu je náročný proces. Není statický a často vyžaduje iterativní přístup. Průběžné zlepšování modelu na základě zpětné vazby a nových dat je klíčové pro jeho úspěch a efektivitu v reálném prostředí. .

Převod pohybu na animaci

Převod pohybu na animaci pomocí umělé inteligence je proces, který využívá techniky strojového učení a generativních modelů k vytváření pohybových animací na základě vstupních dat.

Trénování neuronové sítě.

Trénink neuronové sítě je proces, během kterého se síť učí rozpoznávat vzory a vykonávat určité úkoly na základě trénovacích dat.Tento proces je iterativní a vyžaduje opakované ladění a úpravy architektury, dat či hyperparametrů sítě.

Produkty

Elektronický podpis a souhlas

Digitální pečeť

Kredit check klienta

Face recognition

AML platfom

AI chat

Vývoj mobilních aplikací

Návrh a plánování:

Identifikace cílů aplikace a jejích uživatelů. Vytvoření detailního plánu vývoje obsahujícího funkcionality, rozhraní a technologie.

Výběr platformy a technologií

Rozhodnutí, zda vyvíjet aplikaci pro iOS, Android nebo obě platformy. Výběr programovacího jazyka a frameworků (např. Swift/Objective-C pro iOS, Kotlin/Java pro Android).

Návrh uživatelského rozhraní (UI) a uživatelského zážitku (UX):

Vytvoření wireframů, návrh layoutů a prvků aplikace. Zajištění intuitivního a atraktivního uživatelského zážitku.

Vývoj a implementace

Programování a tvorba samotného kódu aplikace. Testování jednotlivých částí aplikace a zlepšování v průběhu vývoje.

Testování

Provádění různých typů testů (unit testy, integrační testy, uživatelské testování) pro ověření funkčnosti a kvality aplikace. Oprava chyb a optimalizace výkonu.

Optimalizace výkonu a bezpečnosti

Průběžná optimalizace výkonu aplikace pro zajištění plynulého provozu a rychlé odezvy. Implementace bezpečnostních opatření pro ochranu dat uživatelů.

Naši klienti

Kontaktujte nás

Adresa

Kaprova 42/14,
Praha 1, 11000

Zavolejte nám!

+420602660355

Email

info@unicoeurope.com

Jsme tu pro vás

Pondělí - Pátek
9:00 - 16:00h

Načítám.../div>
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme!